Thursday, July 19, 2012

Game Theory World Congress in Istanbul

Istanbul will host the fourth World Congress on Game Theory from July 22nd to 26th at the Istanbul Bilgi University. The Congress is organized by the Game Theory Society, which promotes game theory applications in a variety of fields. Keynote speakers include several Nobel Prize winners from Princeton University, Stanford University and MIT.

Game theory studies strategic interaction in competitive and cooperative environments. Half a century old, it has already revolutionized economics, and is spreading rapidly to a wide variety of fields.”
 
Istanbul, Istanbul Bilgi Üniversitesi'nde 26 Temmuz 22 den oyun kuramının Dördüncü Dünya Kongresi ev sahipliği yapacak. Kongre, Oyun teorisi Derneği, çeşitli alanlarda oyun teorisi uygulamaları teşvik tarafından düzenlenmiştir. Davetli Konuşmacılar, Princeton Üniversitesi, Stanford Üniversitesi ve MIT birkaç Nobel Ödülü Kazananlar arasındadır.  "Oyun teorisi stratejik rekabet ve işbirliği ortamları etkileşiminde okuyor. Eski, yarım yüzyıl Ekonomi zaten devrim vardır ve çok çeşitli alanları için hızla yayılıyor."Reference: Istanbul Welcomes beautiful Minds
 
Other Recent Posts:
 
Resources:


No comments:

Post a Comment